ZingTruyen.Net

[BL] ||12 Chòm Sao|| Regnum Dracones

Khoa học - viễn tưởng

2506

Đang cập nhật

14-09-2021

[BL] ||12 Chòm Sao|| Regnum Dracones

352 lượt thích / 2506 lượt đọc
Sau sự sụp đổ của triều đại loài rồng hàng ngàn năm trước. Khi hắn tham lam với những âm mưu đen tối xấu xa của mình, dục vọng muốn thống trị thế giới và biến hắn thành loài siêu việt mạnh nhất, vượt trội hơn cả loài rồng. Để ngăn chặn những âm mưu đó, những người được chọn, mang trong mình năng lực ngôn linh của 4 nguyên tố từ Tứ Long hộ vệ ban cho, lại một lần nữa, gặp lại cố nhân xưa, và mọi ân oán rồi sẽ chấm dứt...

5 chương mới nhất truyện [BL] ||12 Chòm Sao|| Regnum Dracones