ZingTruyen.Net

[ BJYX- Bác Chiến ] Hai Chữ Chúng Ta

Tiểu thuyết

41888

Đang cập nhật

06-06-2021

[ BJYX- Bác Chiến ] Hai Chữ Chúng Ta

3089 lượt thích / 41888 lượt đọc
Thể loại: hiện đại, cưới trước yêu sau, hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới, lãng tử quay đầu, ngược ngược ngược, niên hạ. Văn Án: " Tiêu Chiến hai mươi chín tuổi, đã kết hôn. Đối phương là người được gia đình sắp xếp, anh không có chọn lựa khác, cuộc hôn nhân thương mại trong truyền thuyết, định sẵn không có hạnh phúc. " Đôi lời: chỉ một câu chuyện thỏa đam mê cẩu huyết của tác giả, chuyện không liên quan đến người thật.

5 chương mới nhất truyện [ BJYX- Bác Chiến ] Hai Chữ Chúng Ta