ZingTruyen.Net

|BibleBuild| Mất trí.

Fanfiction

29616

Đang cập nhật

24-09-2022

|BibleBuild| Mất trí.

3742 lượt thích / 29616 lượt đọc
Trong cuộc đời con người, đôi khi cũng nên có vài ba lần mất trí. ----------------------------------- Mọi thứ trong truyện đều là tưởng tượng của tác giả, kể cả tính cách nhân vật hay những kiến thức nghe có vẻ "học thuật", nhiều khi không tránh khỏi sai sót. Mình chỉ muốn mang đến một tác phẩm với những năng lượng tích cực thông qua hai bạn trẻ đáng yêu này thôi. Peace ;)