ZingTruyen.Net

BỈ NGẠN BI THƯƠNG, VẤN VƯƠNG CHẤP NIỆM

Thơ ca

108

Đang cập nhật

21-07-2021

BỈ NGẠN BI THƯƠNG, VẤN VƯƠNG CHẤP NIỆM

15 lượt thích / 108 lượt đọc
Tương truyền, Bỉ Ngạn hoa chốn Hoàng Tuyền là nơi lưu giữ những chấp niệm còn sót lại của linh hồn trước khi luân hồi. Có khổ đau, có bi ải, có tương tư, có mong nhớ, có oán hận, có cố chấp, thậm chí còn có cả ước hẹn. Mỗi chương là một đoạn thơ. Mỗi đoạn thơ là một câu chuyện. Mỗi câu chuyện là một chấp niệm. Mong rằng sau khi đã nhìn thấy được chấp niệm, tâm cũng tìm ra được một lối đi cho bản thân mình. "Bỉ ngạn khai hoa, bỉ ngạn sầu Cầu không chấp niệm, chẳng thương đau Trần duyên đã dứt, tình đã đứt Liệu kiếp luân hồi có gặp nhau?"

5 chương mới nhất truyện BỈ NGẠN BI THƯƠNG, VẤN VƯƠNG CHẤP NIỆM