ZingTruyen.Net

[BHTT][Tự Viết] - Thúy Kiều Là Của Hoạn Thư (Hoàn)

Cổ đại

20572

Hoàn thành

29-01-2021

[BHTT][Tự Viết] - Thúy Kiều Là Của Hoạn Thư (Hoàn)

1341 lượt thích / 20572 lượt đọc
Tên tác phẩm : Thúy Kiều Là Của Hoạn Thư Tác Giả : Là tui nè:)) Tình Trạng: Hoàn Nhân Vật Chính: Thúy Kiều x Hoạn Thư Phối hợp: Kim Trọng, Thúy Vân, Từ Hải Thể loại girl love liên quan đến vấn đề nữ x nữ Đây là truyện mình tự viết không cố ý xuyên tạc tác phẩm văn học của Nguyễn Du

5 chương mới nhất truyện [BHTT][Tự Viết] - Thúy Kiều Là Của Hoạn Thư (Hoàn)