ZingTruyen.Net

[BHTT][Tự]Lên giường kế hoạch.

Tiểu thuyết

238691

Đang cập nhật

02-06-2021

[BHTT][Tự]Lên giường kế hoạch.

13366 lượt thích / 238691 lượt đọc
Tác giả: Hỏa Sư Thể loại: bách hợp, hiện đại, H, HE. Couple chính: Ưng Tôn Chi x Tông Mặc Hy Couple phụ: Hứa Niên Khâm x Niêm Tư P/s: Đây là truyện bách hợp(nhắc lại n lần) - Đem truyện đi đâu nhớ báo không sẽ xóa truyện. Bản truyện chính ở wattpad, ở chỗ nào khác chính là ăn cắp. Ăn cắp thì liều hồn tui ớ ( ಠ ಠ )

5 chương mới nhất truyện [BHTT][Tự]Lên giường kế hoạch.