ZingTruyen.Net

[ BHTT ] Hoàng Thượng Dâm Tặc Nhất Mà Ta Biết

Cổ đại

1074

Đang cập nhật

04-10-2022

[ BHTT ] Hoàng Thượng Dâm Tặc Nhất Mà Ta Biết

321 lượt thích / 1074 lượt đọc
VĂN ÁN Ngay từ đầu, ta muốn an nhàn sống Nhưng trời cao, lại cho ta gặp nàng Từ khi ấy, ta lập kế cướp vị Chỉ mong sau, ta sẽ có được nàng. Để an toàn, ta dựng nên vở kịch Giả ác nhân, rồi giả luôn sắc lang Ai cũng gọi, ta là Hoàng Thượng Kèm theo là, Dâm Tặc nhất thế gian! Khi nàng, dần thích hắn Mặt nạ, cũng gỡ ra Khiến nàng, tim vỡ vụn Tự hỏi, đúng hay sai ?

5 chương mới nhất truyện [ BHTT ] Hoàng Thượng Dâm Tặc Nhất Mà Ta Biết