ZingTruyen.Net

[BHTT] EDIT - Lão Bà Ngươi Thật Bổng

Tiểu thuyết

395545

Hoàn thành

29-08-2019

[BHTT] EDIT - Lão Bà Ngươi Thật Bổng

20159 lượt thích / 395545 lượt đọc
Tác giả: Vạn Ngôn Không Đáng Một Khối Tiền Nguyên Phối - Tiểu Tam Số Chương: 86 Chương. Nhân vật chính: Phương Nhan - Giang Tê Ngô Mình edit tiếp từ chương 34. Mấy chương trước đó đã được bạn Blackobs edit rồi. Link từ chương 1 - chương 33 https://www.wattpad.com/story/151203737- Mình mới lần đầu edit, có gì mọi người cho ý kiến nhe. Nếu có sơ xót mong bỏ qua.

5 chương mới nhất truyện [BHTT] EDIT - Lão Bà Ngươi Thật Bổng