ZingTruyen.Net

[BHTT - Edit - Hoàn] - Sư Thuyết - Lưu Diên Trường Ngưng

Tiểu thuyết

22829

Đang cập nhật

04-10-2021

[BHTT - Edit - Hoàn] - Sư Thuyết - Lưu Diên Trường Ngưng

2043 lượt thích / 22829 lượt đọc
Ngày 11/12/2020, sau một ngày tan làm về muộn, có một cô gái lên cơn muốn tập tành edit truyện dù rằng thời gian hạn hẹp. Hố này đã có một editor khác đào rồi nhưng chưa lấp, thế nên tôi quyết định đào lại rồi tự lấp luôn. :)))
Tags: bhtt

5 chương mới nhất truyện [BHTT - Edit - Hoàn] - Sư Thuyết - Lưu Diên Trường Ngưng

Danh sách chương [BHTT - Edit - Hoàn] - Sư Thuyết - Lưu Diên Trường Ngưng