ZingTruyen.Net

BH - HĐ - NP - Minh Vương Gia Kí

Phi tiểu thuyết

112303

Hoàn thành

07-06-2020

BH - HĐ - NP - Minh Vương Gia Kí

7822 lượt thích / 112303 lượt đọc
Hạo Minh Anh vì một cố sự khiến bản thân chọn đi theo con đường tình ái được nhiều người không cho là đúng đắn sự tình, dây dưa không có bất kì ràng buộc. Các nàng chính là một số người bước vào đời sống người kia, dưới danh nghĩa nhân tình mà qua lại. Trong xã hội các nàng đều được xem là nữ cường nhân, mỗi người nắm vững một lĩnh vực. Trước không hề có một xu quan hệ nếu có chỉ là sơ giao quen biết, cuối cùng vì một người mà kết tình chị em khắn khít. Mối quan hệ tựa như đơn giản nhưng thực ra lại phức tạp, trò chơi ái tình mấy ai tự nhận mình là minh chủ.

5 chương mới nhất truyện BH - HĐ - NP - Minh Vương Gia Kí