ZingTruyen.Net

Bát Bảo Trang - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh [FULL]

Tiểu thuyết

692268

Hoàn thành

13-07-2019

Bát Bảo Trang - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh [FULL]

28993 lượt thích / 692268 lượt đọc
BÁT BẢO TRANG Độ dài: 108 chương Ngày xưa hôn nhân thường do mai mối hoặc hoàng thượng ban hôn, mà cuộc hôn nhân này lại bị mọi người nói rằng bông hoa lài cắm bãi phân trâu khi hoàng thượng chỉ hôn cho Hiển quận vương cùng trường nữ của Nghĩa An hầu. Hiển nhiên Hiển quận vương là đóa hoa tươi, còn trưởng nữ Nghĩa An hầu chính là phân trâu rồi. Người ta nói trăm nghe không bằng một thấy*, sự thật thế nào không ai ngờ đến. *Mắt thấy mới là thật, tai nghe là giả *Truyện sạch 100% *Đã FULL

Danh sách chương Bát Bảo Trang - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh [FULL]