ZingTruyen.Net

| Bạo Phong Châu Vũ | Only One |

Fanfiction

40047

Đang cập nhật

24-07-2021

| Bạo Phong Châu Vũ | Only One |

6590 lượt thích / 40047 lượt đọc
| Textfic | Bạo Phong Châu Vũ | Only One | Người duy nhất Bối cảnh truyện không có thật, không theo sự thật, mong mọi người không thắc mắc quá nhiều về bối cảnh. Tính cách nhân vật không dựa theo tính cách thật bên ngoài. #Bông

5 chương mới nhất truyện | Bạo Phong Châu Vũ | Only One |

Danh sách chương | Bạo Phong Châu Vũ | Only One |