ZingTruyen.Net

| Bạo Phong Châu Vũ | My Secret |

Fanfiction

19744

Đang cập nhật

16-10-2021

| Bạo Phong Châu Vũ | My Secret |

3846 lượt thích / 19744 lượt đọc
| Textfic | Bạo Phong Châu Vũ | My Secret | Bí mật của tôi ❗Nội dung, bối cảnh truyện đều không có thật, dựng lên để phù hợp với tình tiết, xin đừng thắc mắc, OOC, không hợp gu hãy lặng lẽ out ra xin đừng buông lời cay đắng. Ngày viết: 2/9/2021 @Bông

5 chương mới nhất truyện | Bạo Phong Châu Vũ | My Secret |

Danh sách chương | Bạo Phong Châu Vũ | My Secret |