ZingTruyen.Net

BẠN CÙNG BÀN NĂM 17 TUỔI (HE)

Phi tiểu thuyết

558255

Hoàn thành

06-06-2021

BẠN CÙNG BÀN NĂM 17 TUỔI (HE)

40773 lượt thích / 558255 lượt đọc
[VKOOK] BẠN CÙNG BÀN NĂM MƯỜI BẢY TUỔI (HE) - Author : Nghiễm Ninh - Thể loại : Đam mỹ ( Nhất thụ nhất công ) - Nhân vật : Kim Tại Hưởng ( Băng sơn, muộn tao , cuồng quyến công ), Tuấn Chung Quốc ( Lưu manh , mặt dày ,dương quang thụ) và một số bánh bèo ,nhân vật làm màu khác - Couple gốc : Lận Ngôn x Nhược Hoành ( Đợi tôi với bạn cùng bàn - Nghiễm Ninh)

Danh sách chương BẠN CÙNG BÀN NĂM 17 TUỔI (HE)