ZingTruyen.Net

[Bách Hợp] Nếu Năm Đó Trạng Nguyên Là Nam

Thơ ca

20

Đang cập nhật

16-05-2022

[Bách Hợp] Nếu Năm Đó Trạng Nguyên Là Nam

2 lượt thích / 20 lượt đọc
Author: Triết Dương Công Tử Thích học là một điều tốt nhưng phận nữ nhi, nàng không thể tiếp tục đèn sách ta giả nam. Hoàng thượng lúc ấy cũng là nữ nhân, cô nhận ra nàng... "Đáng lẽ ngươi sẽ bị phạt vì hành hình trên pháp trường, nhưng biết làm sao đây ngươi đã thành ngoại lệ duy nhất của cuộc đời ta rồi..." "Bệ hạ..." ⚠️🚫⚠️KHÔNG ĐƯỢC RE-UP HAY CHUYỂN VER⚠️🚫⚠️

Danh sách chương [Bách Hợp] Nếu Năm Đó Trạng Nguyên Là Nam