ZingTruyen.Net

[Bách hợp/Long story]

Cổ đại

65

Đang cập nhật

08-09-2021

[Bách hợp/Long story]"Hòa bình, ta sẽ gặp lại nhau..."

9 lượt thích / 65 lượt đọc
Tác giả : Min JunHee Thể loại : Bách Hợp/Long story. Nhân vật : Do tác giả tự nghĩ ra, không lấy ý tưởng của một ai. *LƯU Ý* + KHÔNG copy truyện ra khỏi WATTPAD. + KHÔNG lấy truyện mà KHÔNG có sự ĐỒNG Ý của tác giả. + KHÔNG comment với ngôn từ thô tục. + KHÔNG xúc phạm người khác.