ZingTruyen.Net

(Bác Chiến) NGƯỢC DUYÊN

Tâm linh

82

Đang cập nhật

22-09-2021

(Bác Chiến) NGƯỢC DUYÊN

17 lượt thích / 82 lượt đọc
Ngược, OOC, ma mị, có yếu tố tâm linh. 2 kết. SE và HE. Nhân vật trong chuyện được mô tả theo trí tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến người thật. Tất cả diễn biến và mọi lập luận trong chuyện đa phần đều phi thực tế. Bạn nào theo chủ nghĩa logic mời đi dùm, để tránh trường hợp có những comment thiếu tế nhị. Chê bai tác phẩm không có logic. Những comment như vậy sẽ khiến tác giả nhức đầu, đau tim cùng một số buồn bực khác nữa. NÊN...nếu không hợp gu mời đi chỗ khác, đừng mạt sát buông lời cay đắng. Thân ái. 🍑 Cảm phiền không edit, không chuyển ver, không mang truyện đi bất cứ đâu khi tác giả không cho phép

Danh sách chương (Bác Chiến) NGƯỢC DUYÊN