ZingTruyen.Net

[Bác Chiến] Mỗi Ngày Đều Muốn Ly Hôn

Fanfiction

27109

Đang cập nhật

08-08-2022

[Bác Chiến] Mỗi Ngày Đều Muốn Ly Hôn

5041 lượt thích / 27109 lượt đọc
Tên gốc: 每天都想和他离婚 Tác giả: 叮糖 CP: Giám đốc Vương x Hoạ sĩ Tiêu Bối cảnh hôn nhân đồng giới hợp pháp, cưới trước yêu sau, cẩu huyết, OOC. Cover by 1012 Chuyển ngữ đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không đem đi nơi khác.

5 chương mới nhất truyện [Bác Chiến] Mỗi Ngày Đều Muốn Ly Hôn