ZingTruyen.Net

(Bác Chiến) Hợp Đồng Thế Thân (Hoàn)

Fanfiction

75426

Hoàn thành

14-09-2021

(Bác Chiến) Hợp Đồng Thế Thân (Hoàn)

6394 lượt thích / 75426 lượt đọc
Ngày viết 13.7.2021 Thể loại hiện đại - cưới trước yêu sau - Ngược trước ngọt sau - có H - Kết HE - Sinh tử văn Tổng tài cao lãnh công x Ôn nhu hiền lành thụ (lừa người đó🤣) Nội dung câu truyện giống như tiêu đề của truyện, xúc tích, dễ hiểu🥰🥰🥰 Niên hạ công Bản quyền thuộc về tác giả, mấy bạn đừng reup ở bất cứ nơi đâu. Cảm ơn

Danh sách chương (Bác Chiến) Hợp Đồng Thế Thân (Hoàn)