ZingTruyen.Net

 •|AllTakemichi|• 𝑇𝑎 𝑀𝑢𝑜̂́𝑛 𝑇𝑟𝑎̉ 𝑇ℎ𝑢̀!!

Cổ đại

814

Đang cập nhật

14-10-2021

•|AllTakemichi|• 𝑇𝑎 𝑀𝑢𝑜̂́𝑛 𝑇𝑟𝑎̉ 𝑇ℎ𝑢̀!!

84 lượt thích / 814 lượt đọc
-Hắc hoá, Chuyển sinh, Nghiện, Tín ngưỡng, Say đắm, Hận thù... -Chuyện sinh sang thế giới khác để trả thù -Nhưng tại sao đứa em ko cx huyết thống của Ran và Rindou lại là đồng đội của tui trog cuộc trả thù này;-;

5 chương mới nhất truyện •|AllTakemichi|• 𝑇𝑎 𝑀𝑢𝑜̂́𝑛 𝑇𝑟𝑎̉ 𝑇ℎ𝑢̀!!

Danh sách chương •|AllTakemichi|• 𝑇𝑎 𝑀𝑢𝑜̂́𝑛 𝑇𝑟𝑎̉ 𝑇ℎ𝑢̀!!