ZingTruyen.Net

[AllTakemichi] Tương Lai Mới..!?

Phiêu lưu

950

Đang cập nhật

24-11-2021

[AllTakemichi] Tương Lai Mới..!?

110 lượt thích / 950 lượt đọc
Nếu Takemichi bị vu oan bởi Trà Xanh ? Takemichi về phe Thiên Trúc :3 Truyện theo loại : Hắc Hoá , Trà Xanh nha và kết khác , bẻ lái ghê lém đó :3