ZingTruyen.Net

[ALLTAKEMICHI] Tận cùng của đau khổ

Truyện teen

5648

Đang cập nhật

08-09-2021

[ALLTAKEMICHI] Tận cùng của đau khổ

817 lượt thích / 5648 lượt đọc
Thể loại : ngược nặng nhưng là ngược bạn đọc :)) , BL Tình trạng : đang lết từ từ ༎ຶ‿༎ຶ Kết : SE Lưu ý : Tên truyện dùng để miêu tả cảm xúc của bạn đọc khi hết truyện (⌣_⌣") Cảm thấy mình thật có lỗi :")