ZingTruyen.Net

[ alltake] Trở về 20 năm trước

Fanfiction

392014

Đang cập nhật

27-11-2021

[ alltake] Trở về 20 năm trước

69872 lượt thích / 392014 lượt đọc
Takemichi thay vì trở về 12 năm trong quá khứ thì cậu trở về hẳn 20 năm trước, từ một thanh niên 26 tuổi trở thành một thằng nhóc 6 tuổi. Cậu cố gắng hết sức để cứu lấy tất cả mọi người. Hinata, Baji, Enma, Mikey... thậm chí cả Tetta- chết tiệt-Kisaki. Người hùng mít ướt của chúng ta đang cố gắng hết sức và vì Chúa!!!! Tại sao mọi người cứ cư xử kỳ lạ thế này???? P/s: có cp 3p HanKisaTake vui lòng cân nhắc khi đọc.

Danh sách chương [ alltake] Trở về 20 năm trước