ZingTruyen.Net

[AllTake] Phó tổng trưởng Hắc Long

Fanfiction

60769

Đang cập nhật

29-11-2021

[AllTake] Phó tổng trưởng Hắc Long

13290 lượt thích / 60769 lượt đọc
"..... Này, nhóc có muốn đi theo tao không?" Ngày mưa hôm ấy, anh cả Taiju mang về một mặt trời. ____________________ Chỉ đơn giản là vã việc Takemichi ở Hắc Long và là phó tổng trưởng thui. Tui biết là thật sai trái nhưng đừng để tôi cô đơn trên con thuyền TaijuxTake chứ ಥ‿ಥ [Đi theo đến 40% cốt truyện gốc]

5 chương mới nhất truyện [AllTake] Phó tổng trưởng Hắc Long