ZingTruyen.Net

[AllTake] Memory

Fanfiction

30042

Đang cập nhật

24-09-2021

[AllTake] Memory

6096 lượt thích / 30042 lượt đọc
Cậu đã cứu được tất cả mọi người nhưng, có vẻ như cậu đã bị mất trí nhớ. Đây có lẽ là hình phạt cho cậu vì đã làm thay đổi tương lai. Các anh chồng của cậu sẽ làm gì để cậu nhớ ra họ đây? Mời đọc chương 1 Đọc Chương 0 để hiểu thêm nhá (•v•).

5 chương mới nhất truyện [AllTake] Memory