ZingTruyen.Net

[Allnam] Thuần hóa các bạo chúa

Lãng mạn

24073

Đang cập nhật

16-05-2022

[Allnam] Thuần hóa các bạo chúa

5532 lượt thích / 24073 lượt đọc
Đây là thời đại của các countryhumans. Những nước lớn sẽ trở thành các sếp tổng, những người có tiền bạc, quyền lực, địa vị trong xã hội. Còn cậu thì sao? Một nam nhân bình thường, chẳng có chút đặc biệt nào cả! Nhưng có phải thế không? Lưu ý: Truyện là tất cả chất xám trong đầu tôi, nên nhiều lúc có sai thì các bạn nói để tôi sửa nhé