ZingTruyen.Net

[AllMikey] Xuyên Đến Thế Giới Giả Lập!

Fanfiction

25905

Đang cập nhật

02-12-2021

[AllMikey] Xuyên Đến Thế Giới Giả Lập!

4434 lượt thích / 25905 lượt đọc
NV Chính:Sano-Manjiro❤️ Allmikey:v Allmikey:v Allmikey:v OCC & Nhân Vật^^ _____________________________ Mikey nhảy từ toà nhà 35 xuống tử vong ngay tại chỗ. Nghĩ là sắp gặp lại mọi người nhưng vì cuộc đời em chỉ toàn đau thương. Thần thương xót, cho em về nơi chưa bất đầu những thảm kịch sau này Không may rối loạn thời gian và không gian mikey bị đưa vào thế giới giả lập. Nơi chỉ toàn sự dối trá. "Cuộc đời em rồi sẽ ra sao đây!" __________________ Xuất Bản: 29.09.2021❤️

5 chương mới nhất truyện [AllMikey] Xuyên Đến Thế Giới Giả Lập!