ZingTruyen.Net

(AllMikey) Máu, Dị Năng Và Em

Fanfiction

20232

Đang cập nhật

20-01-2022

(AllMikey) Máu, Dị Năng Và Em

5154 lượt thích / 20232 lượt đọc
Thông báo mới: các bạn All///////////////vô cực///////////T làm ơn đừng vào. Cảnh cáo là máu me rất nhiều, không teencode nhưng lỗi dấu nhiều ;-; Không tiếp đón Anti nha. Chất xám đều là của tui nên là đừng mang đi nhé. Tác giả là Truki và chỉ đăng tại W.A.T.T.P.A.D

5 chương mới nhất truyện (AllMikey) Máu, Dị Năng Và Em