ZingTruyen.Net

[AllKuro] [KnB edit] Sổ tay phòng ngừa đồng đội hắc hóa

Truyện teen

230471

Đang cập nhật

02-04-2020

[AllKuro] [KnB edit] Sổ tay phòng ngừa đồng đội hắc hóa

21924 lượt thích / 230471 lượt đọc
Không nên tin tưởng con editor nhà này :3 1. Con editor 1 chữ tiếng Hán bẻ đôi cũng không biết nên độ chính xác chắc sẽ không cao, toàn chém gió ~ 2. Con người vô trách nhiệm, làm vì hứng, có nguy cơ cao drop, có thể 1 tuần mới có 1 chap, có thể là 1 tháng, cũng có thể là 1 năm... 3. Con bé ngu văn, diễn đạt không trôi chảy, có khả năng cao xuất hiện tình trạng bỏ vài chỗ vì không hiểu... Nguồn convert: july_san Editor: KuwRoo Truyện không phải của mình, edit chưa có sự đồng ý, vui lòng không re-up :) Bản edit chỉ đăng tại wattpad của KuwRoo =)))))

5 chương mới nhất truyện [AllKuro] [KnB edit] Sổ tay phòng ngừa đồng đội hắc hóa