ZingTruyen.Net

[Allkook] Lục vương gia, vương phi lại chạy rồi (Full)

Fanfiction

314911

Hoàn thành

02-08-2020

[Allkook] Lục vương gia, vương phi lại chạy rồi (Full)

16203 lượt thích / 314911 lượt đọc
Author : Mono0903 Thể loại : đam mỹ, sủng ngọt , HE. "Tiểu Lan , em đừng đuổi theo ta nữa. " "Vương phi , không được, người mau quay về." "Vương phi, người không được trèo tường, nguy hiểm lắm . " "Tiểu Lan , em thấy hồng hạnh đẹp không, chúng ta rời phủ đi. " "Lục vương gia, vương phi chạy trốn rồi. " Jeon Jungkook cậu xuyên không rồi. Cậu không muốn thành phế vật vương phi , cậu muốn chu du thiên hạ. Cổ đại , ta đến đây... Don't reup , chuyển ver , edit . Thanks !

5 chương mới nhất truyện [Allkook] Lục vương gia, vương phi lại chạy rồi (Full)