ZingTruyen.Net

Allhar - Em là của (chúng) tôi

Khoa học - viễn tưởng

5730

Đang cập nhật

06-05-2021

Allhar - Em là của (chúng) tôi

617 lượt thích / 5730 lượt đọc
1-Đây là tác phẩm đầu tiên của mình nên có sai sót gì các bạn bình luận để mình sửa 2-Truyện này mình có mượn ý tưởng từ 1 vài truyện khác nếu ai thấy giống thì bỏ qua cho mình ạ