ZingTruyen.Net

A Mạch tòng quân - Tiên Chanh

Cổ đại

156757

Hoàn thành

04-08-2018

A Mạch tòng quân - Tiên Chanh

3504 lượt thích / 156757 lượt đọc
Năm đó chàng và nàng thả hồn nghĩ về tương lai dưới bóng cây hòe: Non xanh, nước biếc, thị trấn nhỏ, người ta... Ai có thể đoán được bao nhiêu năm sau chàng trở thành một danh tướng, tiếng tăm lừng lẫy tứ quốc, Tống Thượng Công Chủ... nhưng cũng không ai ngờ được nàng thì lưu lạc khắp nơi, tòng quân, và trưởng thành một "Thần chiến tranh" trong gươm đao bão đạn được mọi người ngưỡng mộ... Một ngày kia cuộc tương ngộ trên chiến trường buộc họ đi đâu về đâu...

Danh sách chương A Mạch tòng quân - Tiên Chanh