ZingTruyen.Net

|12cs| Vụ án không hồi kết

Bí ẩn

501

Đang cập nhật

12-09-2021

|12cs| Vụ án không hồi kết

67 lượt thích / 501 lượt đọc
Chỉ là trong một đêm, con số chỉ người bị hại đã tăng vọt... Dân chúng lầm than, nhưng lại chẳng lấy một ai can đảm mà nhấc điện thoại lên gọi người cứu trợ... 00:00 ngày 26/12/20XX, những bức mật thư được gửi đến cho cục cảnh sát thành phố Lưu Dưng... 9 bức mật thư...9 mật mã khác nhau... "Hãy tìm ra chân tướng trước khi cả thành phố này bị thiêu rụi..Good luck" 🏆: #20 bíẩn [12/09/2021] #25 trinhthám [14/09/2021]