ZingTruyen.Net

| 12 chòm sao | [Tu tiên, Xuyên không, Nữ phụ] Thời đại của nữ phụ

Huyền ảo

908

Đang cập nhật

21-07-2021

| 12 chòm sao | [Tu tiên, Xuyên không, Nữ phụ] Thời đại của nữ phụ

119 lượt thích / 908 lượt đọc
Nam chính: "Ta yêu em, chúng ta làm lại từ đầu nhé?" Nữ phụ sau khi đã hành nam nữ chính 7749 lần: "Không được, ta yếu đuối lắm, không xứng với ngài đâu~" Từ thế giới Fantasy xuyên đến thế giới tu tiên.

5 chương mới nhất truyện | 12 chòm sao | [Tu tiên, Xuyên không, Nữ phụ] Thời đại của nữ phụ