ZingTruyen.Net

[ 12 chòm sao ] Những kẻ phản loạn

Siêu nhiên

5078

Đang cập nhật

25-06-2022

[ 12 chòm sao ] Những kẻ phản loạn

666 lượt thích / 5078 lượt đọc
Đế chế được cai trị dưới sự tàn bạo của Đức vua, không ngừng dấy lên cơn sóng ngầm. Những cuộc kháng chiến thất bại trong suốt ngàn năm, tạo nên của phiến quân của hiện tại. Trên pháp trường, nguyện lấy thân mình thành kiếm, đức tin thành tấm gương, để phán xét vị hoàng đế trên vương toạ.