ZingTruyen.Net

[12 Chòm Sao - ABO] Khúc Ca Tàn Thế

Ma cà rồng

45711

Đang cập nhật

03-09-2021

[12 Chòm Sao - ABO] Khúc Ca Tàn Thế

3617 lượt thích / 45711 lượt đọc
Một thế giới chỉ có ma cà rồng tồn tại. Khi mà kẻ thống trị là Alpha. Kẻ bị trị vì là Beta. Kẻ dưới đáy cùng là Omega. Và rồi tận thế kéo đến; là hi vọng, hay là, sự tuyệt diệt?! Tag: Omegaverse, 16+ TOP 1 - tag #12chomsao - 30/11/2019