ZingTruyen.Net

12-8 Lớp Học Ma (BĂNG TUYẾT KỲ DUYÊN/ĐỚI NGÔN) [Chuyển Ver]

Bí ẩn

3055

Đang cập nhật

16-10-2021

12-8 Lớp Học Ma (BĂNG TUYẾT KỲ DUYÊN/ĐỚI NGÔN) [Chuyển Ver]

722 lượt thích / 3055 lượt đọc
Xin chào, đây là một bộ truyện này nói về một lớp học 12-8 luôn bị khinh thường, nhưng 1 ngày xuất hiện 1 con ma, và con ma đó làm thay đổi cái lớp này. Từ 1 lớp luôn tự ti thành tự tin. Xấu hổ thành hãnh diện. Học dở thành học giỏi. Nhưng để có được điều đó, lớp 12-8 phải bán linh hồn cho nó để đạt được mục đích của mình. Dù gì thì các bạn đọc sẽ hiểu nha. P/s: Có nhiều tình tiết hơi ảo tưởng, vô lí, cũng có thể là hơi hư cấu, máu me, kinh dị nên mọi người hãy cân nhắc trước khi đọc nhá!!!!!

5 chương mới nhất truyện 12-8 Lớp Học Ma (BĂNG TUYẾT KỲ DUYÊN/ĐỚI NGÔN) [Chuyển Ver]

Danh sách chương 12-8 Lớp Học Ma (BĂNG TUYẾT KỲ DUYÊN/ĐỚI NGÔN) [Chuyển Ver]