ZingTruyen.Net

[1][Đam] Trở lại thời tiên tôn còn niên thiếu

Tiểu thuyết

20509

Đang cập nhật

29-06-2022

[1][Đam] Trở lại thời tiên tôn còn niên thiếu

3093 lượt thích / 20509 lượt đọc
[Trở lại thời tiên tôn còn niên thiếu- Thiếp Tại Sơn Dương] Tags: Đam mỹ, 1x1, HE, tiên hiệp, tu chân, điềm văn, xuyên thư Nhân vật chính: Ngôn Khanh, Tạ Thức Y Tóm tắt bằng một câu: Gặp nhau thuở nhỏ, bầu bạn tới già. Lập ý: Thân xác làm lồng giam, hận yêu làm xiềng xích. Bản gốc hoàn chính văn 124 chương + 3PN Kể chuyện: An Thang truyện mạng cá nhân: 7/10

Danh sách chương [1][Đam] Trở lại thời tiên tôn còn niên thiếu